The reliability (Chronbach’s Alpha) for Extreme Matrix Challenge 30 Revised is up based on 50 submissions.

I am very grateful that so many of you like my test!

You can find the reliability HERE

The reliability of EMC-30R just up!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *